Publisert 4. januar 2021

Et godt fosterhjem skaper vi sammen

Publisert 4. januar 2021

Å være et godt fosterhjem handler om de vanlige tingene som kan gjøre hverdagen trygg og god. Rutiner og vaner. Noen barn har aldri hatt det. For et barn som har hatt det vanskelig kan det å få oppleve vanlige ting gjøre en forskjell. Et fosterhjem gir rammer og trygghet slik at barn kan være barn.

Barn som flytter i fosterhjem

Det er ulike og sammensatte årsaker til at barn flytter i fosterhjem. De to vanligste årsakene til at barn kommer inn under barnevernets omsorg, er foreldrenes manglende foreldreferdigheter og et hjem med høyt konfliktnivå. Det kan også handle om rusrelaterte og/eller psykiske problemer hos foreldrene, og fysisk eller psykisk mishandling av barna. Barn som har opplevd omsorgssvikt strever ofte med lav selvtillit, fysiske og psykiske vansker, savn og tristhet, sinne og aggresjon. Mange har i tillegg utfordringer i forhold til skoledeltakelse eller utfordringer i andre sammenhenger. De kan mangle hverdagserfaringer og ferdigheter, fordi de ofte har brukt kreftene på «å overleve» i en kaotisk hjemmesituasjon.

Glede, styrke og nærvær

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på å skape gode fosterhjem. Å være fosterhjem er en svært meningsfull oppgave med mange gleder. Krevende stunder hører som regel med. Da er det godt å ha noen i nærheten som også følger opp deg.

Den gode tvilen

Det er helt vanlig å tvile på om man er klar for å ta denne viktige rollen. Usikkerheten kan være velbegrunnet, eller bare være et uttrykk for ansvarlighet. Å bli fosterforeldre er både en følelsesmessig og faglig modningsprosess. Prat med oss eller meld deg på ett av våre kurs! Det vil gi en bedre forståelse av hva fosterhjem innebærer i praksis, og en avklaring på om det passer i din egen livssituasjon

Fosterhjemskurs

Målsetning med fosterhjemskurs er: Få innføring i fosterhjemsarbeid, bli bedre kjent med seg selv, bli kjent med fosterbarna og bli motivert til å bli fosterhjem.

Kursets innhold: Fosterhjemskurset er delt opp i 6 samlinger hvor vi bl.a gjennom foredrag, film, gruppearbeid, diskusjoner og hjemmeoppgaver gjennomgår ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid.

  1. Fosterhjemsarbeid
  2. Tilknytning og utviklingsstøtte
  3. Omsorgssvikt og utviklingstraumer
  4. Trygg base og Traumebevisst omsorg
  5. Brukermedvirkning og metode
  6. Kursavslutning.

Kurset er gratis og uforpliktende.

Bli med i fellesskapet

Fosterbarn er like forskjellige som alle andre barn. Derfor tilpasser vi i CRUX tilbudet gjennom våre fosterhjem med ulike støttetiltak. Familiene får opplæring, tett oppfølging og veiledning og har fellesskap med andre fosterfamilier. I CRUX tror vi på kraften i gode relasjoner, der det vanlige, hverdagslige, og det faglige virker sammen. Det kan skape endring og øke barnas tillit, selvbilde og trygghet.

Som fosterhjem i CRUX får du som fosterforelder personlig oppfølging, og blir en del av et engasjert fellesskap. Du og dine har tilgang til flere faglige ressurser og sosiale tilbud sammen med andre fosterhjem som: Grunnopplæring, kurs og veiledning, bakvaktordning hele døgnet alle dager, personlig veiledning og oppfølging av fagkonsulent, gruppeveiledning med andre fosterhjem, barne- og ungdomsgrupper for biologiske barn, fedregrupper faglig og sosialt, sosiale arrangement og felles aktiviteter.

Økonomisk godtgjørelse

Den ene voksne i hjemmet vil få oppdragsgodtgjørelse etter utdanning og erfaring. I tillegg følger pensjons– og forsikringsordning som oppdragstaker. Utgiftsgodtgjøringen er skattefri og skal blant annet dekke utgifter til: mat, klær, lek, ferie, fritid, hus, strøm, reise, telefon, media etc. Fosterhjemmene mottar barnetrygd.

Vi gir alt for barna

Hvis du vurderer å åpne hjemmet ditt for barn som trenger en trygg hverdag, håper vi du velger å samarbeide med CRUX. Målet vårt er ikke at alle skal bli fosterforeldre, men å finne flere. Selv om det blir stadig flere fosterhjem, er det enda flere barn som venter. Det vi kan love deg, er at vi vil gjøre alt for at du skal lykkes, i et felles ønske om å gi barna en best mulig fremtid.

Velkommen til et positivt miljø, preget av raushet og inkludering.  Ta kontakt på oppvekst- hjem@stiftelsencrux.no eller 477 90 020 om for mer informasjon eller en uformell prat.

Følg oss gjerne på Instagram

 

Se om du kan være aktuell som fosterhjem i CRUX:

Ta fosterhjemstesten vår