Publisert 3. mai 2021

Menneskene i CRUX – vår viktigste ressurs!

Publisert 3. mai 2021

CRUX – hjem består av 3 avdelinger; CRUX hjem- Bergen, CRUX hjem- Steinkjer og CRUX hjem- Solstrand.

Verdens viktigste jobb

Fosterhjemmene har verdens viktigste jobb! – og danner grunnmuren i vår arbeid. De tar vare på de mest sårbare barna i landet vårt. Barn som ikke har blitt ivaretatt og som har blitt sviktet av sine foreldre av ulike grunner. Fosterhjemmene reparerer med å gi barna nye omsorgserfaringer i livet. Erfaringer på at voksne er til å stole på, at de voksne forstår deres behov og vil de vel. De gir mye omsorg preget av godhet, setter krav og gir støtte, er tålmodige og rause. De vektlegger de små øyeblikkene av glede og utvikling, og står støtt i de krevende periodene, for det er det også. Fosterhjemmene gjør en fantastisk innsats 24/7.

CRUX er så heldig å ha mange flotte fosterfamilier, og vi blir stadig imponert over den innsats som legges ned i den enkelte familie. I dette må jeg også få fremholde at det er hele familien som gjør en jobb i dette, ikke bare fostermor og fosterfar.  Også andre i familien har stor innvirkning og betydning for barnets totale omsorgsituasjon.

Det er et stort behov for flere fosterhjem i samfunnet. Det er vanskelig på forhånd å forstå hva det innebærer å være fosterhjem. Vi tenker det derfor er særlig viktig å ha noen som gir støtte og hjelp når en går inn i denne viktige oppgaven.

Støttespillere

Fagkonsulentene er fosterhjemmene sin nærmeste støttespiller. Deres rolle er å gi nødvendig opplæring, veiledning og støtte til fosterhjemmene for at de skal klare den oppgaven de tar på seg. For å klare dette trenger de høy faglig kompetanse og trygghet i seg selv og i relasjon til andre. Fagkonsulenter i CRUX er spesielt egnet og har særlig høy faglig kompetanse innen fosterhjemsområde, og ikke minst i den faglige forståelsen av hvordan sviktende omsorg kan påvirke barns utvikling og helse.

Alle våre fagkonsulenter har en grunnutdanning innen barnevern og relevant videreutdanning, noen har også master. I tillegg har alle våre ansatte ulike, relevante kurs og metoder som bygger vår kompetanse og bidrar til faglig påfyll slik at vi kan gi hensiktsmessig hjelp og støtte til fosterhjemmene våre. Fag beskytter. Fagkonsulentene er derfor særlig opptatt av å formidle sin kunnskap gjennom å ha faglig fokus i veiledning og gi faglig kurs til fosterhjemmene.

God jevn forutsigbar oppfølging, tilgjengelighet og fleksibilitet er noe vi vektlegger i vårt arbeid, i tillegg til det faglige. Vi ønsker å være tett på familiene for å skape en trygg relasjon hvor støtte og utvikling kan skje. Vi jobber mot et felles mål, hvor barna skal oppleve utvikling og mestring slik at de blir trygge unge voksne. Vi står sammen med familiene i gode og mer utfordrende perioder – Som fosterhjem i CRUX står du aldri alene! Når du er der for barnet er vi der for deg.

Helhjertet og Raus, Dristig og Solid

Våre verdier er helhjertet og raus, dristig og solid. Dette kjennetegner menneskene i CRUX, både fosterhjem og ansatte, og er retningsgivende i alt vi gjør. Dette betegner troen på at de beste resultater oppnås når det faglige og det vanlige virker sammen i gode strukturer. Vi tror at en faglig forståelse beskytter og hindrer at moralismen gror. Vår tilnærming er at det ikke finnes vanskelige barn, men bare barn som har det vanskelig. Dette gir en bedre inngang til å gi barnet nye erfaringer og hjelp til forståelse slik at endring kan skje.

Følg cruxhjem på instagram

Bilde: Pricilla Du Preez, Unsplash