Kommende kurs

Vi starter nye kurs hver vår (februar/mars) og høst (september/oktober)

Kurset er delt opp i 6 bolker med følgende tema:
Tema 1: Fosterhjemsarbeid
Tema 2: Tilknytning og omsorgsevne
Tema 3: Omsorgssvikt og utviklingstraumer
Tema 4: Trygg base og traumebevisst omsorg
Tema 5: Brukermedvirkning
Tema 6: Kursavslutning

Ta kontakt med din avdeling for nærmere informasjon om tid og sted! • Ta kontakt med CRUX hjem – Solstrand
  For nærmere opplysninger:

  Ann-Mari Larsen tlf. 47 79 00 20 eller oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no

 • Ta kontakt med CRUX hjem – Bergen
  For nærmere opplysninger:

  Hege Gjeitrem Kulsås tlf. 47 79 00 20 eller oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no

 • Ta kontakt med CRUX hjem – Steinkjer
  For nærmere opplysninger:

  Kristin Thesen Carlsson tlf. 47 79 00 20 eller oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no